15 0 4000 https://paarden.nu 300 1
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
paard kopen

Waar je op moet letten bij het kopen van een paard

In de praktijk blijkt dat het nogal eens misgaat bij het kopen van een paard. Niet iedereen is op de goed op hoogte van de regels bij het kopen en verkopen van een paard.

Wie is de eigenaar van het paard

Check of het paard daadwerkelijk in het bezit is van de verkoper. De houder van het paspoort is voor de wet niet perse de eigenaar van het paard. In Nederland en België zijn er geen officiële documenten om de eigenaarschap van een paard aan te tonen. De beste manier om aan te tonen dat je eigenaar van een paard bent is een geldig verkoopcontract of verkoopfactuur, nodig, oftewel een ‘bonnetje’. De andere manier is door een schenking of het erven van een paard, of doordat je het paard zelf gefokt hebt. Bij sommige stamboeken kun je wel als eigenaar geregistreerd staan. Dan sta je niet als houder, maar als eigenaar geregistreerd, let op dat verschil! Maar zeker bij handelspaarden wordt dit niet altijd juist aangepast, dus wordt dit niet als eigendomsbewijs gezien. Het kan wel helpen als bewijsstuk.

De houder van een paspoort is namelijk niet de altijd de eigenaar van het paard. Bij handelspaarden wordt door het snel wisselen van eigenaar het paspoort niet altijd bijgewerkt, omdat het vaak tijd en extra kosten met zich meebrengt. Het paspoort hoort ook officieel altijd bij het paard te zijn ter identificatie van een paard, niet ter verificatie van de eigenaar. Chippen is in het leven geroepen om paarden op te kunnen slaan in een centrale database van het Productschap Vee & Vlees (PVV). Het doel hiervan is een snelle opsporing van paarden mogelijk te maken in het geval van uitbraken van ziekten.

Check daarnaast of de verkoper een bedrijf is of een particulier. In geval van problemen na aankoop heb je als koper verschillende rechten als je je paard koopt van een particulier, bemiddelaar of van een bedrijf.

Meldingsplicht of mededelingsplicht bij het kopen van een paard

De verkoper heeft een meldingsplicht of mededelingsplicht. De meldings- of mededelingsplicht houdt het volgende in:

Voor de wet is een paard een zaak, net als een auto of een fiets. Als het paard niet geschikt blijkt te zijn voor normaal gebruik, of aan het kenbaar gemaakte bijzondere gebruik van de koper, heeft het paard in juridische zin een ‘gebrek’. Dus dat betekent niet alleen fysieke verborgen gebreken, maar ook als je een paard koopt waarvan de verkoper zegt dat het bereden is en achteraf blijkt dat het dier nog nooit een zadel op zijn rug heeft gehad, is dat een gebrek.

In de wet is een ‘verborgen gebrek’ met name geregeld in artikel 7: 17 BW. Dit wetsartikel geldt ook voor de aan- en verkoop van paarden:

“De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.”

Dus voordat jij het paard koopt moet de verkoper mededelen of er eventuele gebreken zijn aan het paard als hij daarvan op de hoogte is, waardoor het eventueel niet aan de door jou gestelde verwachtingen kan voldoen. Doet hij dat niet, dan is verkoper in beginsel aansprakelijk voor de schade die koper wegens het verborgen gebrek lijdt.

Als koper heb je wel te maken met onderzoeksplicht of informatieplicht. De onderzoeksplicht houdt in dat je voldoende moeite hebt gedaan om te achterhalen of dit paard wel geschikt is voor jou en waarvoor je hem/haar wilt gebruiken. Je weet dat als je een Shetlander koopt, je er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat je daar geen 1.50 mee kan gaan springen. Dus als dat dan ook niet lukt, kun je daarmee niet terug naar de verkoper en zeggen dat het paard niet aan je verwachtingen voldeed en dat je de verkoopovereenkomst ongedaan wilt maken.

Als er na de verkoop een fysiek gebrek naar boven komt is dat erg vervelend. Om de verkoop dan ongedaan te laten maken moet aangetoond kunnen worden dat het gebrek al bij levering van het paard aanwezig was. Of dat zo is, is niet altijd makkelijk vast te stellen en kost vaak veel tijd en geld. Het is dan ook verstandig om een paard bij aankoop (door een dierenarts naar eigen keuze!) een aankoopkeuring te laten doen! Hij of zij kan dan je adviseren het paard wel of niet te kopen. Laat het advies ook schriftelijk vastleggen. Een aankoopkeuring is dus niet verplicht zoals veel mensen stellen! Maar kan een hele hoop ellende voorkomen.

Belangrijk is ook om te melden dat de mededelingsplicht boven de onderzoeksplicht gaat! Dit betekent dat een verkoper die zijn mededelingsplicht niet nakomt, niet onder zijn aansprakelijkheid uit kan komen door te zeggen dat koper zijn onderzoeksplicht niet goed is nagekomen.

Paard kopen via handelaar of particulier

Als de koper een consument is en de verkoper een professionele paardenverkoper ( bijvoorbeeld een manege of paardenhandelaar ) helpt de wet de koper. In de wet is namelijk bepaald dat wanneer een zaak ( dus ook een paard ) binnen 6 maanden een gebrek heeft, de verkoper moet bewijzen dat dat het geleverde paard wél goed was bij levering. Dat heet ‘omkering van de bewijslast’.

Bij een koopovereenkomst tussen twee particulieren of twee professionele partijen geldt de omkering van de bewijslast niet. Dan moet de koper van een paard dus bewijzen dat het gebrek al bij levering van het paard aanwezig was.

Het melden van een gebrek: Klachtplicht

Als je een gebrek bij je gekochte paard constateert moet je gelijk de verkoper op de hoogte stellen. Het wordt sterk aangeraden om dat per aangetekend schrijven te doen. Dan heb je bewijs dat je een de verkoper er op hebt aangesproken. De wet zegt dat je dit binnen ‘bekwame’ tijd moet doen (artikel 7: 23 BW). ‘Bekwame tijd’ wordt niet letterlijk omschreven, maar juridische bronnen geven aan dat binnen 2 maanden voldoende moet zijn.

Naar de rechter met je vordering?

Als je er niet uit komt met de verkoper kun je het voor de rechter laten komen. Je kunt dan vorderen dat de verkoopovereenkomst wordt ontbonden. Als de rechter het met je eens is dan heb je recht op terugbetaling van de koopsom en moet de verkoper het paard terugnemen. Niet in elk geval zal een vordering in zijn geheel worden toegewezen. Er kan ook een gedeeltelijke ontbinding plaatsvinden. Het gaat om de verhouding van de ernst van het gebrek tot de eis. Zoals eerder gezegd kunnen ook verkeerde verwachtingen of een verkeerde voorstelling van zaken ook een verkoopovereenkomst doen ontbinden. Dat heet ‘Dwaling’.

Een beroep op dwaling is lastiger te bewijzen. De rechter zal het verzoek niet toewijzen als je als koper onvoldoende je onderzoeksplicht bent nagekomen, je hebt niet goed genoeg je best gedaan om te kijken of het paard geschikt is voor het gebruik waarvoor je hem wilde hebben. Maar als de verkoper zijn mededelingsplicht niet is goed is nagekomen en zaken niet heeft gemeld is een beroep op dwaling wel weer mogelijk. Als een verkoper jou een paard als zadelmak paard verkoopt mag je er redelijkerwijs vanuit gaan dat het paard te rijden is. Zadelmak is niet dat hij alleen een zadel op zijn rug heeft gehad. Dus blijkt dat je gekochte paard een ruiter niet te accepteert, dan klopt er iets niet.

Is er sprake van dwaling dat kan de rechter de verkoopovereenkomst ontbinden. Ook in dit geval kan het zijn dat een vordering niet in zijn geheel wordt toegewezen. Er kan ook een gedeeltelijke ontbinding plaatsvinden. Ook hier gaat het om de verhouding van de ernst van de dwaling ten opzichte van de eis.

Schade terugvragen

Mocht de rechter besluiten een ontbinding of vernietiging toe te wijzen dan kun je ook de gelopen schade vorderen. Dat kunnen de kosten zijn die je hebt gemaakt bij de dierenarts voor onderzoeken, maar ook de kosten van je stalling etc. Daarnaast kun je ook de juridische kosten verhalen op de verkoper.

Naast het feit dat je tijdig de verkoper ‘in gebreke’ moet stellen, moet je ook oppassen dat je op tijd naar de rechter gaat. Als je niet binnen 2 jaar naar de rechter gaat met je vordering kan hij zijn verjaard.

 

Kortom, let goed op het volgende bij het kopen van een paard

Om teleurstellingen en juridisch getouwtrek te voorkomen dus een aantal tip bij het kopen van een paard: Stel altijd een verkoopcontract op! Zet de nagekomen afspraken op papier. Let wel: wat jullie ook afspreken, de Nederlandse wet heeft altijd voorrang op een contract. Als het contract afspraken bevat die tegen de regels van de wet zijn, geldt altijd de wet. In het contract is het aan te raden de volgende zaken te verwerken:

  1. De juiste tenaamstelling van de koper en verkoper
  2. De koopsom
  3. Een goede beschrijving van het doel waarmee je het paard koopt en de eisen die daarbij horen. Een omschrijving als “recreatief rijden of mennen” is onvoldoende.
  4. Het chipnummer en paspoortnummer
  5. Wanneer en onder welke voorwaarden het paard wordt geleverd
  6. Mogelijke proeftijd en voorwaarden van de proeftijd.
  7. Mogelijke garanties die de verkoper geeft of opmerkingen die de verkoper over het paard doet.

Tenslotte:

  • Spreek eventueel een Proefperiode af en leg deze vast in het contract!
  • Doe een aankoopkeuring en laat het een dierenarts naar eigen keuze doen, het liefst nog op een ander terrein!
  • Neem foto’s en/of film het paard voor de levering

Heb  je nog vragen of loop je tegen problemen aan na de aankoop van een paard? Je kunt altijd gratis juridisch advies vragen bij het Juridisch Loket

Zoek je ervaringen of wil je een verkoper checken? Wordt dan lid van de Facebookpagina Opgelicht in de Paardenwereld

VORIGE
De evolutie van paarden, van drietenige hond tot modern paard
VOLGENDE
vachtkleuren bij paarden, een introductie